Yerinde Kumlama

Yerinde kumlama uygulaması, kumlama yapan firmaların kumlanacak alet, makine veya teçhizatın kumlama işlemini bulundukları yerde yapması ile ilgili bir uygulamadır. Bilindiği gibi kumlama teknikleri, kumlama yapılan ürünün cinsine göre farklı isimlerde adlandırılabilmektedir. Yerinde kumlama tekniği ise kumlama yapılan cisimden değil kumlamanın yapıldığı yerden ismini alan bir teknik olarak ortaya çıkmaktadır.

Kumlama yaptırılmak istenilen ürünün herhangi bir taşıma veya nakliye sorunu yaşanmadan kumlama yapan firmaya bildirilerek bulunduğu yerde kumlamanın yapılması birçok kişi ve kurum tarafından daha çok tercih edilen bir uygulamadır. Kumlamada kullanılan ürünlerin kumlama yapan firma tarafından ürünün bulunduğu yere taşınarak ürünün bulunduğu yerden kumlama yapılması birçok açıdan daha kolay bir uygulama olabilmektedir. Yerinde uygulama sayesinde katlanılan maliyetler, kumlama yapan firmada yapılan kumlama için katlanılan maliyetlerden daha fazla olabilmektedir. Bu maliyetler hem müşteri için hem de kumlama yapan firma için iki uygulama arasında önemli farklılıklar göstermektedir.

Yerinde Kumlama Hangi Durumlarda Tercih Edilmelidir?

Yerinde kumlama tekniğinin katlanılan maliyetler açısından müşteri ve firma tarafından tercih konusu olduğu durumlar genellikle kumlama yapılacak ürünün mahiyeti ile ilgili olarak belirlenmektedir. Taşımada kolaylık sağlanacak unsur hangi taraftaysa yapılacak kumlama uygulaması da taşınması zor olan ürün veya malzemelerin bulunduğu yer tercih edilerek belirlenmektedir. Örnek verecek olursak eğer kumlama yapılacak ürünün ağırlığı kumlama işleminde kullanılan ürünlerden daha fazlaysa bu durumda kumlamanın yerinde yapılması daha doğrudur.


Diğer Uygulama Alanları